Буковинський онкоцентр бере участь в проєкті «Підвищення якості медичних послуг у прикордонному регіоні Румунія-Україна»

Онкологія є патологічним зростанням клітин, розподіл яких відбувається навіть за браку поживних речовин і місця зростання пухлини. Злоякісні клітини мають змінену форму, не підкоряються сигналам організму, не виконують своїх функцій і швидко поширюються тілом, формуючись у патологічні новоутворення. Рак є однією з основних причин смертності з медичних причин у всьому світі і вражає людей різного віку, від новонароджених дітей до людей похилого віку. ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний центр» надає всі види діагностичних та лікувальних послуг згідно з Програмою медичних гарантій та укладених договорів з Національною службою здоров’я України, а саме: №3 Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах,  №4 Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій №9 Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах, №11 Гістероскопія, №12 Езофагогастродуоденоскопія, №13 Колоноскопія, №14 Цистоскопія, №15 Бронхоскопія, №17 Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у амбулаторних та стаціонарних умовах, №18 Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у амбулаторних та стаціонарних умовах, №23 Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям, №24 Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям, №38 Лікування та супровід дорослих та дітей з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах,  №47 Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня, №49 Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів інтернів.

Запис на прийом з понеділка по п’ятницю за номером 044-33-44-770. Адреса – місто Чернівці, вулиця Героїв Майдану, 242. Буковинський клінічний онкологічний центр бере участь в транскордонному проєкті «Підвищення якості медичних послуг у прикордонному регіоні Румунія-Україна» (2SOFT/4.1/43). Проєкт впроваджується ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний центр», а партнером виступає Сучавська повітова рада (Румунія). Завдяки допомозі Європейського Союзу в рамках спільної операційної програми «Румунія-Україна 2014-2020» лікарям Буковинського клінічного онкологічного центру буде забезпечено стажування в кращих клініках м. Сучава (Румунія), обмін досвідом та вдосконалення знань та навичок. Загальний бюджет проєкту складає 472 756,00 євро (17 920 766,42 гривень за курсом Inforeuro), з яких 300 000,00 євро (­­­­­­­­­11 372 103.00 гривні) фінансуються грантом ЄС.  Спільна Операційна Програма Румунія-Україна 2014-2020 фінансується Європейським Союзом через Європейський Інструмент Сусідства і співфінансується країнами, які беруть участь у Програмі.

Джерело: https://acc.cv.ua/news