Tag: Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї щодо дій населення  у випадоку надзвичайних ситуацій

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї щодо дій населення у випадоку надзвичайних ситуацій

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї щодо дій населення за сигналом оповіщення "увага всім" У разі виникнення реальної загрози життю та здоров’ю людей внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період проводиться оповіщення населення сигналами оповіщення цивільного захисту, із залученням технічних засобів територіальної системи централізованого оповіщення та каналів телерадіомовлення. Для оперативного та ефективного виконання заходів щодо забезпечення захисту кожної окремої особи та членів її сім’ї, їх майна, майна підприємств, установ та організацій, а також захисту населених пунктів в цілому громадяни повинні діяти вправно та чітко, вміти самостійно приймати рішення, бути дисциплінованими та організованими. Оповіщення населення здійснюється управлінням цивільного захисту нас